Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg
 SYSTEM DO AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI ORAZ FENOTYPOWANIA MIKROORGANIZMÓW
I KOMÓREK SSACZYCH GEN III
Opracowane przez firmę BIOLOG, wielopłaszczyznowe systemy identyfikacji mikroorganizmów, oparte są na analizie ich metabolizmu w odniesieniu do
wszystkich głównych grup związków biochemicznych, umieszczonych w odpowiednich studzienkach
96-dołkowych płytek. Identyfikowany mikroorganizm, metabolizując specyficzne dla niego źródła węgla, tworzy niepowtarzalny wzór, tzw. „odcisk palca”, który można odczytać zarówno przy użyciu systemu automatycznego (GEN III OmniLog ID System), półautomatycznego (GEN III MicroStation ID System),
 
jak również manualnie (GEN III MicroLog ID System). Najbardziej zaawansowany – GEN III OmniLog ID System – zapewnia pełną automatyzację procesów inkubacji, odczytu i interpretacji wyników dla maksymalnie 50 mikropłytek jednocześnie. Kolejne płytki mogą być wprowadzane do systemu w dowolnym momencie, jeśli tylko są dostępne wolne pozycje lub zakończono proces analizy już wprowadzonych płytek. Sercem tego systemu jest OmniLog – urządzenie spełniające dwojaką funkcję: inkubatora oraz aparatu do odczytu zmiany intensywności zabarwienia
w studzienkach 96-dołkowych płytek Biolog, w miarę upływu czasu. OmniLog dokonuje odczytu co 15 minut, a połączony z nim program komputerowy rejestruje zmiany intensywności zabarwienia w czasie
i przedstawia te zmiany na wykresach kinetycznych. Unikalna technologia BIOLOG zapewnia największą dokładność identyfikacji na poziomie molekularnym, bez konieczności stosowania skomplikowanych
i kosztownych metod sekwencjonowania genetycznego.   Ponadto, identyfikacja bakterii tlenowych przy użyciu płytki GEN III nie wymaga barwienia Grama, żadnych wstępnych lub dodatkowych testów W ofercie firmy BIOLOG dostępne są również mikropłytki EcoPlate, wykorzystywane do tworzenia profilu poziomu fizjologicznego oraz profilu metabolicznego populacji mikroorganizmów występujących w różnych środowiskach (np. w glebie, wodzie, ściekach, itp.). Co więcej, firma BIOLOG dysponuje unikalną technologią mikromacierzy fenotypowych PM, które obok mikromacierzy DNA i proteomiki, są jedną z trzech kluczowych technik analizy ekspresji genów. Podobnie do mikromacierzy DNA i proteomiki, umożliwiających jednoczesną analizę tysięcy genów lub białek, mikromacierze fenotypowe PM pozwalają na ilościową analizę tysięcy fenotypów komórek mikroorganizmów w trakciejednego badania.
 

Wszystkie  systemy automatyczne Biolog zawierają:

  • OmniLog GEN III Data Collection Software,
  • Retrospect 2,0 Management Software,
  • instrukcję użytkowania w wersji elektronicznej,
  • OmniLog reader/incubator,
  • komputer i drukarkę,
  • elektroniczny pipetor 8-kanałowy,
  • turbidymetr.

Systemy Combo dodatkowo zawierają OmniLog Phenotype Microarray (PM) Software. Bazy danych do identyfikacji mikroorganizmów sprzedawane są oddzielnie. Okres gwarancji 12 miesięcy.

Informacje dotyczące zamówienia:

 

91372          GEN III OmniLog ID System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych.

91392          GEN III OmniLog Plus ID System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych

                    oraz szybkiej identyfikacji bakterii beztlenowych, drożdży lub grzybów strzępkowych.

94372          GEN III OmniLog Combo System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii tlenowych

                    oraz do fenotypowania mikroorganizmów lub komórek ssaczych.

94392          GEN III OmniLog Combo Plus System do automatycznej inkubacji i identyfikacji bakterii

                    tlenowych, szybkiej identyfikacji bakterii beztlenowych, drożdży lub grzybów strzępkowych oraz

                    do fenotypowania mikroorganizmów lub komórek ssaczych.

93182          OmniLog PM System do fenotypowania mikroorganizmów.

96162          OmniLog PM-M System do fenotypowania komórek ssaczych.

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK