Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg

 

APARATURA 

9820010 Ceveron ALPHA z TGA  
Automatyczny analizator koagulologiczny (metody: wykrzepienna, chromogenna, turbidymetryczna, fluorometryczna)
9820000 Ceveron ALPHA 
Automatyczny analizator koagulologiczny (metody: wykrzepienna, chromogenna, turbidymetryczna)
9821010 Ceveron MFU 500
Jednostka filtrująca do mikrocząstek
 
 CEVERON ALPHA TGA
 

W pełni automatyczny, 4 kanałowy analizator koagulologiczny z wyposażeniem. Możliwość równoczesnego wykonywania oznaczeń 4 metodami: koagulacyjną, chromogenną, turbidymetryczną i fluorometryczną (parametry techniczne oraz lista możliwych do wykonania oznaczeń w załączonym folderze).

System umożliwia m.in. przeprowadzenie testu generacji trombiny (TGA) - zestaw do oznaczania generacji trombiny
w małopłytkowości i nadpłytkowości (PPP lub PRP) ma zastosowanie w monitorowaniu hemofilii, terapii antykoagulantami, do kalkulacji wskaźnika INR u pacjentów
i określenia stanu zaburzeń krwawienia w trombofilii jak również aktywności krążących mikrocząsteczek.
Jest uniwersalnym zestawem do monitorowania
i analizowania procesów hemostazy.

 

W teście generacji trombiny możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym.

Automatyczne wyliczanie i przedstawianie następujących parametrów testu generacji trombiny: Lag Time (czas opóźnienia), Time to Peak (czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia trombiny), Peak Thrombin (maksymalne stężenie trombiny), Velocity Index (tempo generacji trombiny), Area Under the Curve (obszar pod krzywą).

 

 Zobacz Folder Ceveron Alpha TGA

 

 

  Zobacz Folder Ceveron MFU

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK