Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg

LUMINOMETRY 

 

Dedykowane do monitorowania higieny za pomocą bioluminescencji, powstającej w trakcie enzymatycznego rozkladu ATP i AMP (metoda opatentowana) umożliwiając dokładniejsze określenie czystości niż klasyczne pomiary, które nie uwzględniają adenozyny jednofosforanowej (AMP) w organicznych pozostałościach. Luminometry mierzą natężenie światła powstałego w reakcji w ciągu 1 minuty. Czułość metody wynosi 10-15 mol/ATP/test.

Podczas badań próbek żywności z użyciem luminometru najważniejszym problemem jest odróżnienie ATP pochodzącego z bakterii od ATP pochodzącego od innych komórek W przypadku badania czystości powierzchni, jest to zaletą: dane luminometryczne uwzględniają obecność innych, obcych cząstek organicznych, które mogą stanowić o późniejszym rozwoju mikrobiologicznym na zanieczyszczonych powierzchniach. Luminometria jest odpowiednia do wewnętrznej kontroli higieny w zakładach produkcji żywności jako część programu ich kontroli. Ponieważ wyniki są dostępne niemal natychmiast, czynności korygujące błędy mogą być bezzwłocznie podejmowane na miejscu.
 
Zalety
  • szybkie dostarczenie wyników (w ciągu kilku minut)
  • wysoka precyzja metody!
  • wykrywanie zanieczyszczeń organicznych w połączeniu z mikrobiologicznymi
  • bardzo proste wykonanie badania i obsługa urządzeni
  • wyniki odzwierciedlają wielkości numeryczne
Wady:
  • wysoki koszt zakupu urządzenia i wymazówek
  • wymagane rygorystyczne warunki wykonania pomiaru, w celu wyeliminowania błędów
  • niestandardowa metoda
  Lumitester PD 30    
  Lumitester C-110    

 

 

 

 
  
 

 

 

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK