Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg

PODŁOŻA SYPKIE

Podłoża mikrobiologiczne sypkie w opakowaniach 500g.

Do każdej dostawy jest dołączany certyfikat kontroli jakości podłoża wykonany w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC.


PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE SYPKIE

Nr kat.

Nazwa

E1033 Acetamide Agar - Twin Pack
Podłoże przeznaczone jest do profesjonalnych badańw diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych. Jest przeznaczone w szczególności do potwierdzania obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody
E148 I

Acetamide Broth - Twin Pack

Podłoże przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych. Jest ono przeznaczone w szczególności do potwierdzania obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody.

E884

Aeromonas Isolation Medium Base (Ryan)

Podłoże, po dodaniu ampicyliny, przeznaczone jest do selektywnej izolacji bakterii Aeromonas hydrophila z próbek klinicznych i środowiskowych.

E343

Algae Culture Agar

Podłoże rekomendowane jest do izolacji i hodowli glonów pochodzących z gleby, wody i ścieków oraz tworzenia kolekcji kultur glonów.

E1561

Alicyclobacillus Medium s. BAT Broth

Podłoże do hodowli, różnicowania i oznaczania Alicyclobacillus spp w sokach owocowych oraz w próbkach innego pochodzenia

E618 I Alkaline Peptone Water
E1540

ALOA Listeria Agar Base

Podłoże (oparte na formule Ottoviani i Agosti) jest rekomendowane przez komitet ISO do selektywnej, różnicującej izolacji bakterii Listeria monocytogenes z próbek pochodzenie ludzkiego i innych (żywność, pasze). Podłoże wg PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005. Zawarty w podłożu chlorek litu oraz dodawane suplementy wybiórcze (EM212 i EM213) hamują wzrost mikroflory towarzyszącej i umożliwiają wzrost gatunków Listeria spp. Gatunki Listeria spp. hydrolizują substrat chromogenny co skutkuje zielonym zabarwieniem kolonii. Różnicowanie L. monocytogenes od pozostałych gatunków Listeria spp. jest oparte na aktywności specyficznej fosfolipazy C (PIP LC), która hydrolizuje substrat EM 214 dając halo wokół kolonii L. monocytogenes.

E651 Amies Transport Medium w/Charcoal
E491 Anaerobic Agar (Brewer)
E5180 Andrade Lactose Peptone Water
E226

APT Agar

Podłoże przeznaczone jest do hodowli heterofermentacyjnych bakterii kwasu mlekowego i innych organizmów wymagających wysokiej zawartości tiaminy.

E227

APT Broth

Podłoże przeznaczone jest do hodowli heterofermentacyjnych bakterii kwasu mlekowego i innych organizmów wymagających wysokiej zawartości tiaminy.

E1192

Asparagine Proline Broth

Podłoże przeznaczone jest do hodowli Pseudomonas aeruginosa przy użyciu techniki filtracji membranowej.

E1127

Aspergillus Differentation Medium Base s. AFPA Base

Podłoże przeznaczone jest do wykrywania obecności produkujących aflatoksynę grzybów Aspergillus spp. w próbkach żywności.

E158

Azide Blood Agar Base

Podłoże przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych, w szczególności do selektywnej izolacji i hodowli bakterii z rodzaju Streptococcus spp. oraz Staphylococcus spp.

E345

Azide Dextrose Broth (Rothe)

Podłoże przeznaczone jest w szczególności do wykrywania obecności i określania liczby bakterii z rodzaju Streptococcus spp. w próbkach wody, ściekach kanalizacyjnych, żywności i innych.

E1271

Azide Dextrose Broth w/BCP (Rothe Broth)

Podłoże jest rekomendowane do wykrywania obecności paciorkowców kałowych w próbkach wody.

E833

Bacillus Cereus Agar Base acc. Mossel

Podłoże, po dodaniu suplementów, stosowane jest do selektywnej izolacji i zliczania bakterii Bacillus cereus z próbek żywności.

E043

Baird Parker Agar (Base)

Podłoże zalecane jest do izolacji oraz oznaczania liczby koagulazo-dodatnich gronkowców z próbek żywności i innych.

E217

B.i.G.G.Y. Agar s. Nickerson Medium

Podłoże stosowane jest do wykrywania, selektywnej izolacji, różnicowania i wstępnej identyfikacji Candida albicans oraz Candida tropicalis.

E972 I

Bile Esculin Agar

Podłoże zalecane jest do izolacji oraz wstępnej identyfikacji paciorkowców grupy D z próbek żywności i produktów farmaceutycznych.

E493 I

Bile Esculin Azide Agar 

Jest podłożem selektywnym, wykorzystywanym do izolacji i wstępnej identyfikacji paciorkowców grupy D. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych. Podłoże wg PN-EN ISO 7899-2:2004.

E027

Bismuth Sulphite Agar (acc. USP)

Podłoże zalecane jest do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji bakterii Salmonella Typhi oraz innych bakterii Salmonella spp. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E1004

Bismuth Sulphite Agar Modified

Podłoże zalecane jest do wybiórczej izolacji i wstępnej identyfikacji bakterii Salmonella Typhi oraz innych bakterii Salmonella spp. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E073

Blood Agar Base (Infusion Agar)

Podłoże, po dodaniu do niego krwi zwierzęcej, zalecane jest do izolacji i hodowli drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak Neisseria spp., Streptococcus spp. oraz innych. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E834

Blood Agar Base No 2 s. Blood Agar Base Special, BABS

Podłoże, po dodaniu do niego krwi zwierzęcej, zalecane jest do izolacji i hodowli Streptococcus spp. oraz innych, wymagających drobnoustrojów chorobotwórczych. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E887

Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base s. CCDA Medium

Podłoże stosowane jest do selektywnej izolacji i różnicowania Campylobacter spp.

E1592

Bolton Broth Base

Podłoże zalecane do selektywnego namnażania bakterii Campylobacter spp. głównie z próbek żywności.

E175 A

Bordet Gengou Agar Base (w/1,6% Agar)

Podłoże zalecane do identyfikacji i izolacji bakterii Bordetella pertussis oraz Bordetella parapertussis.

E1020

BPL Agar

Podłoże wykorzystywane do selektywnej izolacji i identyfikacji bakterii Salmonella spp. (za wyjątkiem Salmonella Typhi) z próbek kału, moczu, mięsa, mleka i innych.

E211

Brain Heart Infusion Agar

Podłoże zalecane jest do hodowli wymagających drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, drożdży i pleśni). Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E211 A

Brain Heart Infusion Agar (w/1% Agar)

Podłoże zalecane jest do hodowli wymagających drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, drożdży i pleśni). Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E210 I

Brain Heart Infusion Broth

Podłoże zalecane jest do hodowli chorobotwórczych ziarniaków i innych drobnoustrojów związanych z zakażeniami krwi. Podłoże zgodne z normami PN-EN ISO 6888-1:2001 oraz PN-EN ISO 6888-3:2004.

E016

Brilliant Green Agar (Modified) , PM14

Podłoże wykorzystywane do selektywnej izolacji bakterii Salmonella spp. (za wyjątkiem Salmonella Typhi) z próbek kału i innych.

E 971 I Brilliant Green Agar Base w/Phosphates, acc. ISO 6340:1995
E971

Brilliant Green Agar Base w/Phosphates, BGA Edel-Kampelmacher, BPLS Agar Modified

Podłoże wykorzystywane do selektywnej izolacji bakterii Salmonella spp. z próbek zawierających florę mieszaną, przy jednoczesnym zahamowaniu (całkowitym lub częściowym) wzrostu E. coli, Proteus spp. oraz Pseudomonas spp.

E121

Brilliant Green Bile Broth 2%

Podłoże zalecane jest do wykrywania i potwierdzania występowania bakterii z grupy coli w wodzie, ściekach, żywności, mleku i produktach mlecznych.

E121 S

Brilliant Green Bile Broth 2%, acc. ISO 6579:1993

Podłoże zalecane jest do wykrywania i potwierdzania występowania bakterii z grupy coli w wodzie, ściekach, żywności, mleku i produktach mlecznych.

E1212

Bromo Cresol Purple Azide Broth

Podłoże wykorzystywane do potwierdzania obecności paciorkowców grupy D w wodzie i ściekach.

E1265

Bromo Cresol Purple Broth w/Lactose s. Dev Lactose Broth

Podłoże wykorzystywane do identyfikacji E. coli i bakterii z grupy coli izolowanych z próbek wody.

E074

Brucella Agar Base

Podłoże, po dodaniu odpowiednich suplementów, zalecane jest do izolacji oraz hodowli bakterii Brucella spp. z próbek klinicznych i innych.

E348

Brucella Broth Base s. Confirmation Broth for Brucella

Podłoże, po dodaniu odpowiednich suplementów, zalecane jest do wzbogacania oraz hodowli bakterii Brucella spp. z próbek klinicznych i innych.

E813

Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Base s. Legionella CYE Agar Base, BCYE Agar

Podłoże podstawowe, z dodatkiem suplementów, wykorzystywane jest do selektywnej hodowli bakterii Legionella spp. z próbek klinicznych i innych.

E1494

Buffered Peptone Water

Podłoże polecane do wstępnego namnażania bakterii Salmonella spp. (głównie z próbek żywności) poprzedzającego selektywną izolację w/w drobnoustrojów.

E614

Buffered Peptone Water, acc. ISO 6579:1993

Podłoże polecane do wstępnego namnażania bakterii Salmonella spp. (głównie z próbek żywności) poprzedzającego selektywną izolację w/w drobnoustrojów.

E585

Buffered Yeast Agar Buffered Yeast Agar

To półsyntetyczna pożywka wykorzystywana do hodowli drożdży i grzybów strzępkowych.

E1640

Burkholderia Cepacia Agar

Podłoże selektywne, przeznaczone do izolacji bakterii Burkholderia cepacia z wydzielin z dróg oddechowych od pacjentów z mukowiscydozą oraz z próbek innych niż kliniczne.

E792

C.L.E.D. Agar s. Brolacin Agar, Bromo-thymol-blue Lactose Cystine Agar

Podłoże zalecane do izolacji i identyfikacji drobnoustrojów patogennych występujących w moczu, w oparciu o ich zdolność do fermentacji laktozy.

E352

C.L.E.D. Agar with Andrade's

Podłoże zalecane do izolacji i identyfikacji drobnoustrojów patogennych występujących w moczu, w oparciu o ich zdolność do fermentacji laktozy.

E994

Campylobacter Agar Base s. Campylobacter Agar acc. Preston

Podłoże zalecane do selektywnej izolacji bakterii Campylobacter spp. głównie z próbek kału, żywności i próbek środowiskowych.

E899

Campylobacter Enrichment Broth Base s. Preston Enrichment Broth Base

Podłoże zalecane do selektywnego wzbogacania i hodowli bakterii Campylobacter spp. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E1264

Carbohydrate Consumption Broth

Podłoże zalecane do hodowli i różnicowania bakterii Listeria spp. na podstawie zdolności do fermentacji cukrów. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E202

Cary-Blair Medium Base s. Cary and Blair Transport Medium Cary-Blair Medium Base

Podłoże transportowe (nie zawierające węgla drzewnego), wykorzystywane do pobierania i transportowania próbek do badań klinicznych.

E201

Casman Agar s. Haemophilus Selective Agar Base

Podłoże z dodatkiem krwi stosowane jest do izolacji wymagających drobnoustrojów z próbek klinicznych.

E766

Casman Broth Base s. Haemophilus Selective Broth Base

Podłoże z dodatkiem krwi stosowane jest do izolacji wymagających drobnoustrojów z próbek klinicznych.

E024

Cetrimide Agar Base s. PM 5

Podłoże stosowane do selektywnej izolacji bakterii Pseudomonas aeruginosa z próbek klinicznych.

E862 A

Cetrimide Broth Base

Podłoże stosowane do selektywnej hodowli bakterii Pseudomonas aeruginosa.

E1848

CFC Agar Base (Cephalothin – Sodium Fusidate – Cetrimide Agar)

Podłoże stosowane do selektywnej izolacji bakterii Pseudomonas spp.

E344

Charcoal Agar

Podłoże rekomendowane do hodowli bakterii Bordetella pertussis (w celu zarówno wykorzystania w/w drobnoustrojów do produkcji szczepionek, jak również do utrzymania hodowli podstawowych).

E1053

Charcoal Agar with Niacin s. Charcoal Agar, Regan Lowe Charcoal Agar Base

Podłoże rekomendowane do hodowli bakterii Bordetella pertussis i Haemophilus influenzae.

E580

China Blue Lactose Agar

Standardowe podłoże przeznaczone do różnicowania i zliczania bakterii w próbkach mleka.

E1008

Chloramphenicol Yeast Glucose Agar

Wybiórcze podłoże, wykorzystywane do selektywnego zliczania drożdży i pleśni w próbkach mleka oraz produktach mlecznych.

E351

CHO Medium Base s. Anaerobe Fermentation Medium acc. CDC

Podłoże podstawowe, do którego mogą być dodawane węglowodany w celu weryfikacji zdolności głównie drobnoustrojów beztlenowych do ich fermentowania.

E558

Cholera Medium Base

Selektywne podłoże, stosowane do izolacji bakterii Vibrio spp. z próbek z kontaminacją bakteriami z rodzaju Enterobacteriaceae.

E143

Christensen Citrate Agar

Podłoże wykorzystywane do różnicowania patogenów jelitowych i form coli na podstawie ich zdolności do utylizacji cytrynianu. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

AC092 CHROMagar Acinetobacter
BC732 CHROMagar B.cereus
CA222 CHROMagar Candida
CX062 CHROMagar CTX 
EE222 CHROMagar E.coli 0157 
EC168 CHROMagar E.coli 
CS812 CHROMagar E.sakazakii Agar 
EL382 CHROMagar ECC Liquid 
EF322 CHROMagar ECC 
ESRT2 CHROMagar ESBL 
KPRT2 CHROMagar KPC 
LM852 CHROMagar Listeria 
MZ282 CHROMagar Malassezia 
MR502 CHROMagar MRSA 
RT412 CHROMagar Orientation 
PS822 CHROMagar Pseudomonas
RR701

CHROMagar Rambach 

SA132 CHROMagar Salmonella
SA162 CHROMagar Salmonella Plus 
TA672 CHROMagar Staphylococcus aureus 
ST162 CHROMagar STEC 
SB282 CHROMagar Strep B 
VB912 CHROMagar Vibrio 
VR952 CHROMagar VRE 
YE492 CHROMagar Y.enterocolitica 
E1468

Chromogenic Aureus Agar Base

Chromogenne odłoże przeznaczone do izolacji i identyfikacji gronkowców głównie z próbek środowiskowych.

E1651

Chromogenic Bacillus Agar

Chromogenne podłoże do izolacji i różnicowania bakterii Bacillus spp. z mieszanych kultur.

E1297

Chromogenic Candida

Chromogenne podłoże rekomendowane do szybkiej izolacji i identyfikacji gatunków Candida spp. z próbek różnego pochodzenia.

E1991I

Chromogenic Coliform Agar (CCA) acc. ISO 9308-1:2014

Chromogenne podłoże zalecane do identyfikacji bakterii E. coli i coliform w próbkach wody. Skład podłoża jest zgodny z wytycznymi normy ISO 9308-1:2014.

E1300

Chromogenic Coliform Agar w/ SLS

Chromogenne podłoże selektywne, zalecane do jednoczesnej identyfikacji E. coli oraz coliform w próbkach wody i żywności.

E1295 I

Chromogenic E. coli (TBX)

Chromogenne podłoże zalecane do identyfikacji i zliczania E. coli w próbkach żywności bez konieczności dalszego potwierdzania metodą filtrów membranowych lub przy użyciu odczynników do reakcji na indol.

E1295

Chromogenic E. coli Agar

Chromogenne podłoże zalecane do identyfikacji i zliczania E. coli w próbkach żywności bez konieczności dalszego potwierdzania metodą filtrów membranowych lub przy użyciu odczynników do reakcji na indol.

E1293

Chromogenic ECC Agar

Chromogenne podłoże różnicujące, zalecane do wstępnej identyfikacji E. coli oraz bakterii z grupy coli w próbkach żywności i środowiskowych.

E1641

Chromogenic Enterobacter sakazakii

Chromogenne podłoże zalecane do izolacji i identyfikacji bakterii E. sakazakii w próbkach mleka i produktach mlecznych.

E1414

Chromogenic Enterococci Agar

Chromogenne podłoże zalecane do identyfikacji i różnicowania paciorkowców grupy D w próbkach wody.

E1376

Chromogenic Enterococci Broth

Chromogenne podłoże zalecane do identyfikacji i różnicowania paciorkowców grupy D w próbkach wody.

E1580

Chromogenic Enterococcus faecium Agar Base

Chromogenne podłoże zalecane do identyfikacji bakterii Enterococcus faecium w próbkach kału, wody, ścieków i innych.

E1573

Chromogenic Klebsiella Selective Agar Base

Chromogenne podłoże  umożliwiające selektywną izolację oraz szybką identyfikację bakterii Klebsiella spp. w próbkach wody i innych. Podłoże to może być również wykorzystane w metodzie filtrów membranowych.

E1417

Chromogenic Listeria Agar Base Modified

Chromogenne podłoże selektywne, różnicujące podłoże do szybkiej i bezpośredniej identyfikacji bakterii Listeria spp.

E1296

Chromogenic Salmonella

Chromogenne podłoże do izolacji i różnicowania bakterii z rodzaju Salmonella spp. od coliform.

E1418

Chromogenic UTI

Chromogenne podłoże różnicujące, przeznaczone do identyfikacji i różnicowania drobnoustrojów patogennych, odpowiedzialnych głównie za zakażenia dróg moczowych.

E552

Clausen Medium

Podłoże zalecane do badania sterylności.

E836

Clostridium Difficile Agar Base

Podłoże po dodaniu odpowiednich suplementów wykorzystywane jest do hodowli bakterii Clostridium difficile. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E144

Columbia Blood Agar Base s. PM 17, Butzler's Agar Medium

Podłoże podstawowe wykorzystywane jest jako baza do przygotowania agaru krwawego, agaru czekoladowego i innych podłoży wybiórczych. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E560

Columbia C.N.A. Agar Base

Podłoże stosowane do selektywnej izolacji chorobotwórczych, Gram + ziarniaków z próbek pochodzenia klinicznego i innych.

E149

Cooked Meat Medium s. R.C. Medium

Podłoże wykorzystywane jest zarówno do hodowli bakterii tlenowych, jak również beztlenowych, w szczególności patogennych gatunków Clostridium spp. Może być ono również wykorzystywane do przechowywania szczepów.

E146

Corn Meal Agar

Podłoże wspomaga produkcję chlamydospor przez Candida albicans oraz może być wykorzystywane do przechowywania kultur grzybów.

E172

Cystine Heart Agar Base

Podłoże, po dodaniu hemoglobiny, przeznaczone jest do prowadzenia hodowli bakterii Francisella tularensis. Podłoże bez dodatku hemoglobiny może być wykorzystywane do hodowli Gram-ujemnych ziarniaków i innych drobnoustrojów patogennych.

E075

Czapek Dox Agar

Półsyntetyczne podłoże stoowane do ogólnej hodowli grzybów.

E076

Czapek Dox Broth

Półsyntetyczne podłoże stosowane do ogólnej hodowli grzybów.

E160

D.C.L.S. Agar s. Deoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar

Selektywne podłoże wykorzystywane do izolacji bakterii z rodzaju Shigella spp. oraz Salmonella spp. (również do izolacji bakterii Vibrio cholerae).

E188

D.T.M. Agar Base

Podłoże stosowane do selektywnej izolacji dermatofitów.

E393

Decarboxylase Broth Base Moeller

Podłoże, po dodaniu do niego odpowiednich aminokwasów, służy do różnicowania drobnoustrojów na podstawie ich zdolności do dekarboksylacji obecnego w podłożu aminokwasu.

E912

Decarboxylase Test Medium Base Falkow

Podłoże wykorzystywane do badania aktywności dekarboksylazy.

E1138

Deoxycholate Agar Modified Leifson

Podłoże zalecane do selektywnej izolacji i różnicowania bakterii z rodzaju Salmonella spp. i Shigella spp.

E030

Deoxycholate Agar s. Deoxycholate Laktose Agar

Podłoże różnicujące, wykorzystywane do bezpośredniego zliczania bakterii z grupy coli w produktach mlecznych. Stosowane również do izolacji patogenów jelitowych z próbek kału i innych.

E065

Deoxycholate Citrate Agar

Podłoże selektywne, zalecane do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella spp. i Shigella spp.

E1074

Deoxycholate Citrate Agar modif. Leifson s. DCA modified Leifson

Podłoże selektywne, zalecane do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella spp. i Shigella spp.

E066

Deoxycholate Lactose Agar acc. Hynes s. DCA Hynes Enterococcus Confirmatory

Różnicujące, nieco selektywne podłoże wykorzystywane do izolacji oraz zliczania coliform w próbkach wody, ścieków, mleka i produktów mlecznych.

E1356

DEV Lactose-Peptone Broth

Podłoże wykorzystywane do wzbogacania i oznaczania miana bakterii z grupy coli.

E044

Dextrose Broth

Podłoże wykorzystywane do hodowli szerokiego spektrum drobnoustrojów.

E649

Dextrose Peptone Agar s. Dextrose Agar

Podłoże ogólnego zastosowania do hodowli szerokiego spektrum drobnoustrojów.

E650

Dextrose Peptone Broth s. Dextrose Broth

Podłoże stosowane do hodowli organizmów wymagających i rutynowych testów sterylności.

E734

Dextrose Proteose Peptone Agar Base s. Coryn.Selective Agar Base, Tellurite Agar Base

Podłoże podstawowe, które po dodaniu krwi zwierzęcej i roztworu tellurynu potasu wykorzystywane jest do izolacji Corynebacterium diphtheriae.

E092

Dextrose Tryptone Agar s. Dextrose Casein Peptone Agar

Podłoże zalecane do wykrywania oraz zliczania mezo- i termofilnych aerobów w próbkach żywności.

E122

Dextrose Tryptone Broth

Podłoże zalecane do wykrywania oraz zliczania mezo- i termofilnych aerobów w próbkach żywności.

E502

Diagnostic Sensitivity Test Agr, DST Agar s. Antibiotic Sulphonamide Sensitivity Test Agar

Podłoże po wzbogaceniu dodatkiem krwi, wykorzystywane jest do testowania wrażliwości na antybiotyki wymagających patogenów, takich jak Neisseria spp., Streptococcus spp. lub Haemophilus spp.

E1129

Dichloran Glycerol Medium Base s. Agar DG 18 w/ chloramphenicol

Podłoże z chloramfenikolem zalecane jest do selektywnej izolacji kserofilnych grzybów z próbek żywności.

E1000

Dichloran Medium Base w/Rose Bengal s. DRBC w/ chloramphenicol

Podłoże zalecane do selektywnej izolacji i oznaczania liczby drożdży oraz pleśni odpowiedzialnych za psucie żywności.

E1881

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC Agar)

Podłoże zalecane do selektywnej izolacji drożdży i pleśni odpowiedzialnych za psucie żywności.

E1085

Differential Clostridial Broth Modified

Podłoże zalecane do określania liczby bakterii z rodzaju Clostridium spp. w próbkach żywności i innych.

E549 I

Differential Reinforced Clostridial Broth Base

Podłoże zalecane do hodowli bakterii z rodzaju Clostridium spp. izolowanych z próbek wody.

E482

DNase Test Agar Base

Podłoże służy do wykrywania aktywności dezoksyrybonukleazy u bakterii i grzybów. Podłoże to jest również wykorzystywane do identyfikacji patogennych gronkowców.

E659

Drigalski Litmus Lactose Agar

Nieselektywne podłoże różnicujące do detekcji patogenów jelitowych.

E127 I

EC Broth

Podłoże stosowane do selektywnego określania liczby bakterii Escherichia coli (techniką NPL).

E748

Edward's Medium Modified

Selektywne podłoże stosowane do szybkiej izolacji Streptococcus agalactiae i innych paciorkowców z próbek klinicznych.

E287 I

EE Broth Mossel

Podłoże stosowane do selektywnego wzbogacania próbek żywności do badań bakteriologicznych w bakterie z rodziny Enterobacteriaceae.

E086

Eijkman Lactose Broth

Podłoże stosowane do detekcji i różnicowania bakterii E. coli od coliform na podstawie zdolności do wzrostu i wydzielania gazu na podłożu z laktozą.

E022

EMB Agar Levin

Podłoże rekomendowane do izolowania, oznaczania oraz różnicowania bakterii z rodziny Enterobacteriaceae.

E317

EMB Agar s. Eosine Methylene Blue Agar

Podłoże rekomendowane jest do izolowania oraz różnicowania Gram-ujemnych bakterii jelitowych z próbek klinicznych i innych.

E029

Endo Agar

Słabo selektywne, różnicujące podłoże do izolowania oraz różnicowania szczepów Enterobacteriaceae i niektórych innych pałeczek Gram-ujemnych z próbek różnego pochodzenia.

E1077

Endo Agar Base

Podłoże podstawowe, służące do przygotowania podłoża Endo Agar.

E426

Ethyl Violet Azide Broth (EVA)

Selektywne podłoże, przeznaczone do wykrywania bakterii z rodzaju Enterococcus spp. w próbkach wody i innych.

E428

Eugonic Agar

Podłoże stałe, rekomendowane do prowadzenia hodowli mikroorganizmów wymagających, takich jak: Haemophilus spp., Neisseria spp., Pasteurella spp., Brucella spp. czy Lactobacillus spp.

E429

Eugonic Broth

Podłoże płynne, rekomendowane do prowadzenia hodowli mikroorganizmów wymagających, takich jak: Haemophilus spp., Neisseria spp., Pasteurella spp., Brucella spp. czy Lactobacillus spp.

E1517

Eugonic LT 100 Broth Base w/o Tween 80

Wzbogacające podłoże płynne, rekomendowane do wykrywania obecności tlenowych mikroorganizmów mezofilnych, obecnych w produktach kosmetycznych. Podłoże opracowane zgodnie z normą ISO 21149.

E038

Folic Acid Assay Medium

Podłoże zalecane do przeprowadzania testu mikrobiologicznego na obecność kwasu foliowego i szczepu Enterococcus hirae ATCC 8043, jako organizmu testowego.

E1327B

Fraser (Fraser Broth Base)

Wzbogacające podłoże Fraser Broth Base z dodatkiem odpowiednich suplementów rekomendowane jest do izolacji oraz oznaczania liczby bakterii Listeria monocytogenes w próbkach żywności i innych.

E1327

Fraser (Fraser Broth Base)

Wzbogacające podłoże Fraser Broth Base z dodatkiem odpowiednich suplementów rekomendowane jest do izolacji oraz oznaczania liczby bakterii Listeria monocytogenes w próbkach żywności i innych.

E1083

Fraser Secondary Enrichment Broth Base

Wzbogacające podłoże z dodatkiem odpowiednich suplementów rekomendowane jest do izolacji oraz oznaczania liczby bakterii Listeria monocytogenes w próbkach żywności i innych.

E434

G.C. Agar Base s. Thayer-Martin Agar Base

Podłoże z dodatkiem krwi lub hemoglobiny i innych suplementów zalecane jest do selektywnej izolacji oraz hodowli gonokoków.

E1022

Gassner Lactose Agar

Podłoże służy do wykrywania i izolacji patogennych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae z próbek żywności i innych.

E1073

GBS Medium Base s. Rapid GBS Medium Base

Podłoże rekomendowane do izolacji i szybkiej detekcji paciorkowców grupy B w próbkach klinicznych.

E584 I

Giolitti-Cantoni Broth Base acc. ISO 6888 -3:2003

Podłoże po dodaniu tellurynu potasu, przeznaczone jest do selektywnej izolacji bakterii Staphylococcus aureus z próbek żywności.

E584

Giolitti-Cantoni Broth Base acc. PN 93/A-86034/13

Podłoże przeznaczone jest do selektywnej izolacji bakterii Staphylococcus aureus z próbek żywności.

E1589

Glucose Agar

Podłoże przeznaczone do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych. Wykorzystywany jest do określania reakcji fermentacji w przypadku bakterii Enterobacteriaceae.

E860

Glucose Broth

Bulion glukozowy wykorzystywany jest do określania zdolności drobnoustrojów do fermentacji glukozy, gdzie dodatek wskaźnika pH nie jest wymagany.

E242

GN Broth-Hajna

Podłoże stosowane do selektywnej izolacji Gram (-) pałeczek jelitowych.

E1259

Haemophilus Test Agar Base

Podłoże po dodaniu odpowiednich suplementów, przeznaczone jest do przeprowadzania testów lekowrażliwości dla bakterii Haemophilus influenzae.

E551

Hartley's Digest Broth

Uniwersalne podłoże rekomendowane do hodowli szerokiego spektrum drobnoustrojów, zwłaszcza wymagających paciorkowców i Corynebacterium diphteriae.

E169

Heart Infusion Agar

Podłoże przeznaczone do hodowli i izolacji szeregu wymagających drobnoustrojów.

E467

Hektoen Enteric Agar

Selektywne podłoże przeznaczone do różnicowej izolacji bakterii Salmonella spp. i Shigella spp. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E1218

High Salt Nutrient Agar

Podłoże przeznaczone do izolacji i hodowli tolerujących wysokie stężenie soli gatunków Vibrio spp.

E1219 High Salt Peptone Yeast Extract Agar s. Agar Medium w/Beef, Yeast Extract and High Salt Content Podłoże przeznaczone do izolacji i hodowli tolerujących wysokie stężenie soli gatunków Vibrio spp.
E485

HiSensitivit Test Agar s. Iso-Sensitest Agar, Isotonic Sensi Agar (R )

Podłoże wykorzystywane do określania lekooporności drobnoustrojów na antybiotyki.

E485 A Hisitest Agar s. Sensitest Agar
E015

Hoyle Medium Base s. Corynebacterium Selective Agar Base

Wysoce selektywna pożywka przeznaczona do izolacji i różnicowania bakterii Corynebacterium diphtheriae.

E826

Hugh Leifson Medium

Podłoże wykorzystywane jest do rozróżniania tlenowego i beztlenowego rozkładu węglowodanów (glukozy) przez drobnoustroje.

E364

Indole Nitrate Medium s.Tryptone Nitrate Medium

Podłoże przeznaczone do identyfikacji drobnoustrojów na podstawie ich zdolności do redukcji azotanów i produkcji indolu.

E574

Inositol Brillant Green Bile Agar s. Plesiomonas Differential Agar

Podłoże zalecane do selektywnej izolacji Plesiomonas shigelloides oraz bakterii Aeromonas spp. z próbek kału i żywności.

E868

Iron Sulphite Agar

Podłoże Iron Sulphite Agar zalecane jest do wykrywania ciepłolubnych bakterii beztlenowych powodujących psucie żywności.

E998

Islam's Medium Base for Gr B Streptococci s. GBS Agar Base

Podłoże przeznaczone do hodowli i identyfikacji paciorkowców grupy B z próbek klinicznych.

E1220

ITC Broth Base (TTC Broth Base) Irgasam Ticarcilin Clorate Broth Base, Triclosan Ticarcillin Clorate Broth Base

Selektywne podłoże przeznaczone do hodowli i zliczania bakterii Yersinia enterocolitica.

E247

IUT Medium Base s. TB Medium Base acc. Lowenstein-Jensen

Podłoże po dodaniu glicerolu i emulsji z żółtek jaj kurzych, wykorzystywane jest do hodowli bakterii Mycobacterium tuberculosis.

E583

K.R.A.N.E.P. Agar Base

Podłoże przeznaczone do określania całkowitej liczby gronkowców w próbkach żywności.

E510

Kanamycin Esculin Azide Agar

Podłoże przeznaczone do izolacji paciorkowców grupy D z próbek żywności.

E776

Kanamycin Esculin Azide Broth

Podłoże przeznaczone do izolacji paciorkowców grupy D z próbek żywności.

E1222

Karmali Campylobacter Agar Base

bezkrwawe podłoże wykorzystywane do selektywnej izolacji i hodowli termotolerancyjnych bakterii Campylobacter spp. z próbek żywności oraz pasz dla zwierząt.

E248

KF Streptococcal Agar Base s. Agar KF acc. Kanner

Podłoże przeznaczone do selektywnej izolacji i zliczania paciorkowców kałowych obecnych w próbkach wód powierzchniowych (zarówno metodą bezpośredniego wysiewu na płytki, jak również metodą filtrów membranowych).

E249

KF Streptococcal Broth Base s. Bulion KF acc. Kanner

Podłoże przeznaczone do wykrywania i zliczania paciorkowców kałowych obecnych w próbkach wody, kału i innych.

E1007

KF Streptococcus Agar Base w/BCP

Podłoże przeznaczone do wykrywania i zliczania paciorkowców kałowych.

E1232

Kimmig Fungi Agar Base s. Agar acc. Kiming

Podłoże przeznaczone do izolacji, hodowli i identyfikacji grzybów.

E1544

King's Medium B Base

Podłoże przeznaczone do wykrywania zdolności do produkcji fluoresceiny przez gatunki Pseudomonas spp.

E078 I

Kligler Iron Agar

Podłoże wykorzystywane do różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie ich zdolności do fermentacji glukozyi laktozy oraz wytwarzania siarkowodoru.

E078 A

Kligler Iron Agar (Modified)

Podłoże wykorzystywane głównie do identyfikacji bakterii Yersinia enterocolitica. Może ono być także używane w celu óżnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie ich zdolności do fermentacji glukozy i laktozy oraz wytwarzania siarkowodoru.

E142

Kohn Two Tube Medium No 1

Podłoże wykorzystywane do identyfikacji drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie ich zdolności do fermentacji glukozyi mannitolu oraz produkcji ureazy.

E802

Kohn Two Tube Medium No 2 

Podłoże wykorzystywane do identyfikacji drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae na podstawie ich zdolności do fermentacji sacharozy i salicyny, produkcji indolu i H2S oraz ruchu.

E069

Koser Citrate Medium

Podłoże stosowane do odróżniania bakterii Escherichia coli od Enterobacter aerogenes na podstawie ich zdolności do metabolizowania cytrynianu.

E582

L.S. Differential Medium Base s. Lactobacillus Streptococcus Differential Medium Base

Podłoże stosowane jest do odróżniania bakterii Streptococcus od Lactobacillus na podstawie morfologii wyrosłych kolonii, reakcji kazeinowej oraz zdolności do redukcji T.T.C.

E1072

Lactic Acid Bacteria Selective Agar Base s. Raka Ray Agar Base

Podłoże wykorzystywane jest do izolacji bakterii kwasu mlekowego z produktów procesu warzenia piwa.

E1384

Lactic Acid Bacteria Selective Broth Base s. Raka Ray No 3 Broth Base

Podłoże wykorzystywane jest do izolacji bakterii kwasu mlekowego z produktów procesu warzenia piwa.

E1003

Lactose Broth

Podłoże stosowane jest w celu detekcji bakterii z grupy coli głównie w próbkach wody, produktów spożywczych i mleczarskich.

E987 I

Lactose Gelatin Medium Modified

Podłoże wykorzystywane jest do detekcji i zliczania bakterii Clostridium perfringens głównie w próbkach żywności.

E026

Lactose Medium Fluid acc. USP, EP, BP

Podłoże wykorzystywane jest jako wstępnie wzbogacająca pożywka w procesie detekcji bakterii z grupy coli w próbkach wody, żywności i produktów mlecznych.

E080

Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Trytose Broth) s. Liquid N-Dodecyl-Tryptose Lactose

Podłoże wykorzystywane jest do wykrywania bakterii z grupy coli w wodzie, ściekach, produktach mlecznych i innych.

E1643 Lauryl Sulphate Tryptose Broth Base, Modified 
E1070

Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/Tryptophan s. N-Dodecyl-Tryptose Mannitol

Podłoże stosowane jest do potwierdzania obecności bakterii Escherichia coli w próbkach wody pitnej.

E1333 Lee's Multidifferential Agar
E809 A

Legionella B.C.Y.E. Agar Base s. Legionella Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Base

Podłoże po dodaniu syplementów wykorzystywane jest do hodowli Legionella spp.

E946 Letheen Agar Modified
E165 Letheen Broth
E976

Letheen Broth Modified

Podłoże przeznaczone do oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktów kosmetycznych.

E1459

Letheen Broth w/Triton X100

Podłoże przeznaczone do oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktów kosmetycznych.

E1064 Listeria (Base) PALCAM
E888 Listeria Enrichment Broth Modif. acc. FDA
E890 A Listeria Enrichment Medium Base (UVM Medium)
E1215 Listeria Motility Medium
E1145 Listeria Oxford Medium Base
E567 Listeria Selective Agar (Twin Pack)
E889 Listeria Selective Broth Base acc.FDA
E609 Litmus Milk
E928 Liver Broth
E1001 Liver Meat Agar
E162 Lowenstein Jensen Medium Base
E1151 Luria Bertani Agar, Miller
E1245

Luria Bertani Broth, Miller

Podłoże przeznaczone do hodowli E. coli, rekombinantowych szczepów E. coli oraz innych, mało wymagających drobnoustrojów.

E575

Luria Broth

Podłoże przeznaczone do hodowli E. coli, rekombinantowych szczepów E. coli oraz innych, mało wymagających drobnoustrojów.

E376 I Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone
E377 Lysine Iron Agar
E642 Lysine Medium Base
E1063 M 17 Agar w/Glycerophosphate wg Terzaghi
E1019 M 17 Agar w/o Lactose
E1029 M 17 Broth acc. Terzaghli
E082 A MacConkey Agar (w/o Salt, CV)
E081 B

MacConkey Agar w/ FK acc. BP, USP

Wybiórcze podłoże do bakteriologicznego badania materiałów klinicznych. Sole żółciowe i fiolet krystaliczny hamują wzrost drobnoustrojów Gram (+).

E008 A MacConkey Agar w/o FK
E083

MacConkey Broth Purple w/BCP

Podłoże wykorzystywane do wstępnej identyfikacji coliform w próbkach różnego pochodzenia (m.in. wody, mleka, żywności, itp.).

E083 I MacConkey Broth Purple w/BCP
E007 MacConkey Broth w/Neutral Red
E298 I MacConkey Sorbitol Agar Base
E1266 Malachite Green Broth
E382 Malonate Broth
E779 Malonate Broth Ewing Modified
E137

Malt Extract Agar Base (w/Mycological Peptone)

Podłoże stosowane do detekcji, izolacji i zliczania drożdży oraz grzybów pleśniowych.

E255 Malt Extract Broth
E1071 Mannitol Lysine Agar s. MLCB Agar
E118

Mannitol Salt Agar s. Mannitol Salt Phenol Agar, Chapman

Wybiórcze podłoże do izolacji gronkowców chorobotwórczych. Zwiększona zawartość chlorku sodu hamuje wzrost większości innych drobnoustrojów. Zawarty w podłożu mannitol umożliwia określenie zdolności drobnoustrojów do fermentacji tego związku.

E1534 Mannitol Selenite Broth
E1030

Maximum Recovery Diluent

Płyn izotoniczny, wykorzystywany do maksymalnego odzysku mikroorganizmów w próbkach różnego pochodzenia.

E846 M-Broth
E386 Mc Bride Listeria Agar Base
E1354

M-CP Agar Base

Podłoże stałe, wykorzystywane do selektywnej izolacji i oznaczania liczby bakterii Clostridium perfringens w próbkach wody.

E1106 M-Endo Agar LES
E1103 M-Endo Broth MF (MF Endo Medium) s. M- Coliform Broth
E1108 M-Enterococcus Agar Base acc. Slanetz and Bartley s. PM 19
E1122 M-FC Agar Base
E1111 M-FC Broth Base
E197 Middlebrook 7H9 Agar Base
E198 Middlebrook 7H9 Broth Base
E847 MIL Medium s. Motility-Indole-Lysine Medium
E163 Milk Agar
E1273 Milk Agar w/Cetrimide (Twin Pack)
E643 I Minerals Modified Glutamate Agar Base s. Mineral Modified Medium Base
E378 MIO Medium (Motylity Indole Ornithine Medium)
E259 Mitis Salivarius Agar
E1076

MIU Medium Base (Motility Urease Indole)

Podłoże wykorzystywane do identyfikacji bakterii poprzez równoczesne określenie ich zdolności do ruchu, wytwarzania indolu oraz ureazy.

E1023 I M-Lauryl Sulphate Broth s. Liqiud Cultivation Medium, Membrane Lauryl Sulphate Broth
E1125 M-MacConkey Broth s. MacConkey Membrane Broth
E630 I Motility Nitrate Medium Buffered
E 260

Motility Test Medium

Podłoże wykorzystywane do określania zdolności ruchu bakterii jelitowych. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E1163 MRS Agar Modified
E369 MRS Broth Lactobacillus Podłoże zalecane do hodowli bakterii z rodzaju Lactobacillus spp.
E641 I MRS-Agar Lactobacillus s. MRS Agar w/pH 5,7
E070

MR-VP Medium s. Buffered Glicose Broth, acc. ISO 6579:1993

Podłoże wykorzystywane w celu różnicowania bakterii z grupy coli i aerogenes.

E1343 MUD SF Broth Base
E173 Mueller Hinton Agar (acc. WHO)
E391 Mueller Hinton Broth
E1084

Mueller Hinton II Agar

Podłoże referencyjne do określania lekooporności metodą dyfuzyjno-krążkową.

E1342 MUG EC Broth Modified
E1046 I MUG Lauryl Sulphate Broth Modified
E1080

MUG MacConkey Agar

Podłoże wykorzystywane do selektywnej izolacji i wykrywania fermentujących laktozę coliform.

E1194 MUG Plate Count Agar
E1058 MUG Violet Red Bile Agar
E266 Mycoplasma Agar Base s. PPLO Agar Base
E268 Mycoplasma Broth Base w/CV s. PPLO Broth Base w/CV
E1139 MYP Agar Base Modified
E1420B

Neutralizing Fluid

Płyn rekomendowany do neutralizowania aktywności związków przeciwbakteryjnych wg BP.

E040 Niacin Assay Medium (Nicotynic acid)
E439 Nitrate Broth
E001

Nutrient Agar

Podłoże stosowane do hodowli mało wymagających drobnoustrojów. Może być wzbogacane dodatkiem krwi lub innych płynów biologicznych.

E087 I Nutrient Agar 1,5% 
E1274 Nutrient Agar for Oxidase 
E1269 Nutrient Agar No 2
E561 Nutrient Agar pH 6,8 
E561 A

Nutrient Agar pH 7,0

Podłoże stosowane do hodowli Salmonella spp.

E1191 Nutrient Agar Semisolid 
E931 Nutrient Agar w. Manganese 
E002

Nutrient Broth

Podłoże wykorzystywane do hodowli mniej wymagających drobnoustrojów (może być wzbogacane przez dodanie np. krwi zwierzęcej).

E088 Nutrient Broth pH 6,9 w/o NaCl
E244 Nutrient Broth w/1% Peptone acc. BP 
E060 Nutrient Gelatin
E395 OF Basal Medium Leifson Staphylococcus s.acc. Hugh-Leifsons 
E933

Orange Serum Agar

Podłoże rekomendowane do hodowli i zliczania bakterii odpowiedzialnych za psucie się owoców cytrusowych, hodowli Lactobacillus spp. oraz innych bakterii tolerujących niskie pH i patogennych grzybów.

E1223 Ornithine Decarboxylase Broth
E1454 Oxacillin Resistance Screening Agar Base
E639 I Oxytetra Glucose Yeast Agar Base
E005 PA-1 s. Antibiotic Assay Medium No 2 (Medium B)
E1141 PA-11 s. Antibiotic Assay Medium No 32
E254 PA-13 s. Antibiotic Assay Medium Nr 13
E003 PA-2 s. Antibiotic Assay Medium No 1 (Medium A)
E006 PA-3 s. Antibiotic Assay Medium No 5 (Medium E)
E004 PA-4 s. Antibiotic Assay Medium No 11
E101 PA-5 s. Antibiotic Assay Medium No 19 (Medium G)
E225 PA-6 s. Antibiotic Assay Medium No 10
E1144 PA-8 s. Antibiotic Assay Medium No 41
E042 PA-9 s. Antibiotic Assay Medium No 3 (Medium C)
E037 Pantothenate Assay Medium (100 g)
E1185 I Park and Sanders Broth Base
E1667 PB-2 s. Antibiotic Assay Medium No 37
E028 S Peptone Water
E028 I Peptone Water w/Phenol Red
E885 Peptone Water-Andrade
E579 Perfringens Agar Base (OPSP)
E837 I

Perfringens Agar Base s. Tryptose Sulphite Cycloserine Agar (TSC and SFP), Agar for Membrane Filtration Method

Podłoże przeznaczone do zliczania bakterii Clostridium perfringens z próbek żywności.

E054 Phenol Red Broth Base
E275 I Phenol Red Lactose Broth s. Peptone Water w/Lactose
E281 Phenylalanine Agar
E781 Phenylalanine Malonate Broth s. Malonate Phenylalanine Broth acc. Shaw and Clarke (100 g)
E1341 Phosphate Buffer Modified
E282 PKU Test Agar Base s. Demain Modified
E091

Plate Count Agar (Standard Methods Agar)

Standardowy Agar do liczenia drobnoustrojów

E091 A Plate Count Agar Special (Tryptone Glucose Yeast Agar)
E1446

PLET Agar

Podłoże rekomendowane do selektywnej izolacji i hodowli bakterii Bacillus anthracis.

E936 Potassium Cyanide Broth Base w/o KCN
E096

Potato Dextrose Agar acc. USP

Podłoże przeznaczone do izolacji i zliczania drożdży oraz grzybów pleśniowych w badanych próbkach (głównie pochodzenia mleczarskiego i w innych produktach spożywczych).

E939 Preston Agar Base
E941 I PSB Broth Modified
E085 Pseudomonas Agar Base (CFC)
E120 Pseudomonas Agar For Fluorescein s. Agar King B, Pseudomonas Agar F
E119 Pseudomonas Agar For Pyocyanin s. Agar King A, Pseudomonas Agar P
E284D Purple Broth Base s. Fermentation Broth for Listeria
E962B

R2 A Agar

Uniwersalne podłoże do hodowli i zliczania drobnoustrojów z próbek wody pitnej, zgodnie z wytycznymi farmakopei brytyjskiej.

E880 Rappaport Vassiliadis Medium
E1137 I Rappaport Vassiliadis Medium Modified
E1448

Rappaport Vassiliadis Soyabean Meal Broth (RVSM Broth)

Selektywnie wzbogacające podłoże rekomendowane do izolacji bakterii z rodzaju Salmonella spp.

E944

Razi’s Medium (Semisolid Reinforced Clostridial Medium w/Aspartate)

Podłoże wykorzystywane do prowadzenia hodowli bakterii Campylobacter spp.

E154 Reinforced Clostridial Agar
E443

Reinforced Clostridial Broth

Jest to podłoże przeznaczone do hodowli i zliczania bakterii Clostridia oraz innych beztlenowców.

E443 A

Reinforced Clostridial Broth (RCM) w/o Agar

Jest to podłoże przeznaczone do hodowli i zliczania bakterii Clostridia oraz innych beztlenowców.

E1026A

Rice Extract Agar

Podłoże rekomendowane głównie do różnicowania Candida albicans od pozostałych przedstawicieli Candida spp. poprzez obserwację wzmożonej produkcji chlamydospor. Za pomocą podłoża Rice Extract Agar możliwe jest także różnicowanie innych gatunków drożdży na podstawie kryteriów mikromorfologicznych.

E525

Ringer Salt Solution Powder

Służy do przygotowania izotonicznego płynu do rozcieńczania próbek głównie żywności, mleka i produktów mlecznych.

E1180

Rogosa Agar s. Lactobacillus Selection Agar Base

Podłoże wykorzystywane jest do izolacji i zliczania bakterii Lactobacillus spp. z próbek żywności.

E1166

Rogosa Broth s. Lactobacillus Selection Broth Base

Podłoże wykorzystywane jest do selektywnej izolacji, hodowli i zliczania bakterii Lactobacillus spp. z próbek żywności.

E130 Rogosa SL Agar s. Lactobacillus Selective Agar
E842 Rose Bengal Agar Base
E640 Rose Bengal Chloramphenicol Agar s. RBC Agar
E1658 I RVM for Water Testing, acc. ISO 6340 :1995
E1491 RVS Broth (Rappaport Vassiliadis Soya Broth)
E1032 S.S Agar Modif.
E108D

S.S. Agar s. Salmonella Shigella Agar

Podłoże przeznaczone do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E286 Sabouraud 2% Dextrose Agar Base Modified s. Dermasel Agar Base
E064 Sabouraud 2% Maltose Broth
E062 Sabouraud 4% Maltose Agar
E1067G

Sabouraud Agar + CH + G

Podłoże używane do wybiórczej hodowli drożdży i pleśni. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E1067

Sabouraud Chloramphenicol Agar

Podłoże używane do wybiórczej hodowli drożdży i pleśni

E664 Sabouraud Cycloheximide Chloramphenicol Agar 
E063

Sabouraud Dextrose Agar

Podłoże używane jest do hodowli drożdży i pleśni. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E033

Sabouraud Dextrose Broth

Podłoże używane jest do hodowli drożdży i pleśni. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E013 Sabouraud Medium Fluid s. Sabouraud 2% Dextrose Broth
E573 Salmonella Agar, acc ÖNÖZ
E1082 Salmonella Differential Agar Modified (Twin Pack) s. Rambach Agar
E155 Salt Meat Broth
E821 I Salt Polymixin Broth Base
E291 Schaedler Agar s. Schaedler Anaerobic Agar
E292 Schaedler Broth s. Schaedler Anaerobic Broth
E970 Selenite Broth Base w/o Selenite s. Selenite Broth Base (Lactose)
E025 Selenite Cystine Broth Fluid-Twin Pack
EU025 Selenite Cystine Medium (USP)-Twin Pack
E052P

Selenite F Broth

Podłoże namnażająco-wybiórcze przeznaczone do izolacji bakterii Salmonella spp.

E052 Selenite F Broth (wg Leifson-Twin Pack) odłoże namnażająco-wybiórcze przeznaczone do izolacji bakterii Salmonella spp. z próbek kału, moczu i innych.
E1533 I Selenite-Cystine Broth (Fluid-Twin Pack)
E1191 Semisolid Nutrient Agar, acc. ISO 6579:1993
E1282

Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium, Modified

Podłoże rekomendowane do wykrywania ruchliwych bakterii z rodzaju Salmonella spp. w próbkach kału, żywności i środowiskowych.

E1005 SFP Agar Base (TSC Agar)
E645 Shapton Medium
E181 SIM Medium
E099S Simmons Citrate Agar
E1213 Skim Milk Agar Modified
E1623

Skim Milk Plate Count Agar

Podłoże stosowane do określania ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku i produktach mlecznych.

E612 I

Slanetz and Bartley Medium

Podłoże zalecane jest do wykrywania i ilościowego oznaczania bakterii z rodzaju Enterococcus spp. metodą filtracji membranowej. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.Podłoże wg PN-EN ISO 7899-2:2004 oraz PN –93 A86034/10.

E1286 I

Soyabean Bile Broth Base Modified

Podłoże przeznaczone do wykrywania bakterii E. coli O157:H7 w próbkach żywności i pasz dla zwierząt.

E1654 Soyabean Bile Broth w/ Novobiocin, acc. ISO 16654:1999
E632 SPS Agar acc/ Angelott
E1210 Standard Nutrient Agar No1
E1224 Standard Nutrient Broth No1
E521 Staphylococcus Agar Nr 110 s. Chapman agar
E1257 Streptococcus Agalactiae Selective Agar Base s.TKT 
E465

Streptococcus Enrichment Broth (SE Broth)

Podłoże przeznaczone do wzbogacania próbek różnego pochodzenia w kierunku bakterii z rodzaju Strepatococcus spp.

E309 Sulphate API Agar w/o Sodium Lactate s. Sulphate Reducer API Agar
E1344 Synthetic Sea Salt
E562 T.A.T.Broth Base
E189 TCBS Agar s. Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar
E870 TCBS Cholera Medium s. Cholera Medium TCBS, TCBS Agar Selective
E529 I Teepol Broth Modified (Twin Pack) s. Liquid Cultivation Medium w/Teepol
E616 I Tergitol 7 Agar Base Modified s. Lactose TTC Agar w/Tergitol 7
E1255 Tetrathionate Brilliant Green Bile Broth s. TBG Broth 
E032

Tetrathionate Broth Base (w/o Jodine i BG)

Podłoże to, z dodatkiem jodyny i zieleni brylantowej, rekomendowane jest do wybiórczego namnażania Salmonella spp. z próbek kału, moczu, żywności i innych.

E1496 I Tetrathionate Broth Base acc. Mueller Kauffman (acc. ISO) 
E876

Tetrathionate Broth Base acc. Mueller Kauffman s. Mueller Kauffman Tetrathionate Broth Base

E1256 Tetrathionate CV Enrichment Broth 
E413 Thayer Martin Medium Base s. Thayer Martin Agar Base 
E009 Thioglycolate Medium Fluid (USP)
E010 Thioglycollate Broth Alternative (USP EPO) 
E738 Thioglycollate Broth Enriched 
E430

Thioglycollate Medium Fluid w/ rezazurin s. Thioglycollate Medium w/K Agar

Podłoże stosowane zarówno do hodowli mikroorganizmów beztlenowych, jak również mikroaerofilnych i tlenowych. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E191 Thioglycollate Medium w/o Indicator 
E314 Tinsdale Agar Base 
E313

Todd Hewith Broth

Podloże do hodowli hemolitycznych Streptococci grupy A wykorzystywanych do badań serologicznych

E048

Tomato Juice Agar

Podloże do hodowli i zliczania Lactobacilli encountered 

E306

Transport Medium Stuart

E157 Tributyrin Agar Base w/o Tributyrin 
E665

Trichomonas Agar Base s. Trichomonas Medium

Podłoże stosowane do detekcji i izolacji Trichomonas vaginalis oraz Candida albicans z próbek klinicznych.

E021 I

Triple Sugar Iron Agar (TSI)

Podłoże stosowane do identyfikacji Enterobacteriaceae, głównie Salmonella spp.

E961

Tryptone Bile Agar

E463

Tryptone Broth s. Tryptone Water

Podłoże wykorzystywane jest do określania zdolności coliform do produkcji indolu. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E791

Tryptone Glucose Beef Extract Agar TGBEA s. TGB Agar

Podłoże do zliczania bakterii występujących w wodzie, powietrzu, mleku i innych mokrych produktach 

E014

Tryptone Glucose Extract Agar (TGYEA)

Podłoże do zliczania bakterii występujących w wodzie, powietrzu, mleku i innych mokrych produktach

E1500 I

Tryptone Salt Broth

Bulion stosowany do rozcieńczeń

E290

Tryptone Soya Agar s. CASO Agar

Podłoże ogólnego zastosowania, wykorzystywane do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E449

Tryptone Soya Agar w/Lecithin &Tween 80 s. Trypticase Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80

E011

Tryptone Soya Broth s. CASO Broth

Podłoże ogólnego zastosowania, wykorzystywane do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E1214

Tryptone Soya Yeast Extract Agar (TSYEA)

E1263

Tryptone Soya Yeast Extract Broth (TSYEB)

E1217 Tryptone Sucrose Tetrazolium Agar Base (TSTA)
E463

Tryptone Water

Podłoże wykorzystywane jest do określania zdolności coliform do produkcji indolu. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E463 I

Tryptone Water

Podłoże wykorzystywane jest do określania zdolności coliform do produkcji indolu. Podłoże to przeznaczone jest do profesjonalnych badań w diagnostyce in vitro próbek pochodzenia ludzkiego i innych.

E1272 Tryptone Yeast Extract Agar 
E1193

Tryptone Yeast Extract Agar w/BCP

Podłoże do izolacji i zliczania Enterobacteriaceae

E1975

Tryptone Yeast Extract Cystine w/Sucrose & w/o Bacitracin Agar Base

Podłoże zalecane do selektywnej izolacji bakterii Streptococcus mutans.

E1339

Tryptophan Medium

Podłoże wykorzystywane do określania zdolności drobnoustrojów do produkcji indolu

E538

Tryptose Agar

E097

Tryptose Blood Agar Base

Podłoże do izolacji trudnych organizmów i określania reakcji hemolitycznych

E177

Tryptose Broth

E093

Tryptose Phosphate Broth

E634

Tryptose Sulphite Neomycin Agar

Podłże do selektywnej izolacji Clostridium perfringens z żywności lub innych gatunków 

E415 Universal Beer Agar (UBA) 
E112 I

Urea Agar Base, Christensen

Podłże do wykrywania produkcji ureazy, szczególnie przez rodzaj Proteus, wg normy PN-EN ISO 6579:2003 oraz PN-A-04023:2001

E111 A

Urea Broth

Podłoże do identyfikacji bakterii na podstawie utylizacji mocznika, w szczególności do różnicowania gatunków Proteus od Salmonella i Shigella

E111

Urea Broth Base

Podłoże do identyfikacji bakterii na podstawie utylizacji mocznika, w szczególności do różnicowania gatunków Proteus od Salmonella i Shigella

E581

Violet Red Bile Glucose Agar (w/o Lactose) s. VRBD

Agar do wykrywaniai ilościowego oznaczania Enterobacteriaceae w żywności, wg ISO 7402:1993

E049 A

Violet Red Bile Lactose Agar (1,2%)

Wybiórcze podłoże do wykrywania i ilościowego oznaczania form coli

E036 Vitamin B12 Assay Medium
E023

Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite s. V.J. Agar

E637 V-P Broth Modified for performing V.P. test
E832 Wilkins Chalgren Anaerobic Agar Base 
E863 Wilkins Chalgren Anaerobic Broth Base
E1375 Willis and Hobbs Medium Base
E331 Wilson Blair Agar Base for
E115 WL Nutrient Agar 
E050 WL Nutrient Broth
E129

Wort Agar

Podłoże do hodowli i ilościowego oznaczania drożdży

E333

Wort Broth

Podłoże do hodowli drożdży

E031 I

X.L.D. Agar Modified s. Xylose Lysine Deoxycholate Agar

Podłoże do izolacji bakterii enteropatogennych. Szczególnie zalecane do izolacji pałeczek Shigella spp. oraz drobnoustrojów z rodzaju Providencia spp.

E1147

XLT4 Agar Base

Podłoże do selektywnej izolacji bakterii Salmonella spp. oprócz Salmonella Typhi

E456

Yeast Extract Agar Yeast Extract Agar

Wysoce odżywcze podłoże, rekomendowane do zliczania bakterii w próbkach wody.

E424 Yeast Malt Agar (YM Agar) s. ISP Medium No 2
E425

Yeast Malt Broth

Podłoże stosowane do izolacji i hodowli drożdży, pleśni oraz innych mikroorganizmów tolerujących niskie pH.

E1221

Yersinia Identification Broth Base

Podłoże do identyfikacji Yersinia spp.

E564 Yersinia Isolation Agar acc. Wauters s. SSDC Agar
E843 Yersinia Selective Agar Base acc. Schiemann s. Cefsulodin Irgasan-Novobiocin CIN Agar
Podłoże rekomendowane do selektywnej izolacji i zliczania bakterii Yersinia enterocolitica w próbkach żywności i klinicznych.
E1368

YPG Agar Base

Podłoże rekomendowane do hodowli drożdży Saccharomyces cerevisiae, do zastosowań w biologii molekularnej.

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK