Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE CHROMOGENNE

Wielkość opakowania 20 lub 100 szt

 

Podłoża chromogenne umożliwiają łatwą i szybką identyfikację drobnoustrojów dzięki zróżnicowaniu kolorystycznemu badanych kolonii. Specyfika wybarwienia oraz jego intensywność ułatwiają identyfikację szerokiego spektrum mikroorganizmów.

Podłoża chromogenne pozwalają wykryć aktywność enzymatyczną drobnoustrojów - w zależności od produkowanych enzymów drobnoustroje rosnące na płytkach rozkładają odpowiednie składniki podłoża, powodując wybarwienie rosnących kolonii na odpowiednie kolory.

 

CHROMagar® Candida CHROMagar® Orientation CHROMagar® Strep B

 

Nr kat.

Nazwa

Metodyka

03386/P

CHROMagar® Acinetobacter

Podłoże przeznaczone do wykrywania bakterii Acinetobacter spp

Pobierz
03389/P

CHROMagar® B.cereus

Podłoże do izolacji i różnicowania bakterii z grupy Bacillus cereus z próbek żywności.

Pobierz
03397/P CHROMagar® C3GR Nowość!  
03381/P

CHROMagar® Campylobacter Nowość!

Podłoże przeznaczone do wykrywania, różnicowania i zliczania termotolerancyjnych bakterii
z rodzaju Campylobacter spp.

 
03400/P

CHROMagar® Candida

Podłoże przeznaczone do wykrywania i identyfikacji ważniejszych rodzajów Candida spp.

Pobierz
03383/P

CHROMagar® C. difficile

Podłoże do potwierdzenia obecności Clostridium difficile w badanych próbkach.

Pobierz 
03374/P CHROMagar® C. perfringens Nowość!  
03414/P

CHROMagar® E.Coli

Podłoże przeznaczone do wykrywania i zliczania Escherichia coli

 
03390/P

CHROMagar® E.Coli O157

Podłoże przeznaczone do wykrywania i oznaczania Escherichia coli O157

Pobierz
03417/P

CHROMagar® E.sakazakii

Podłoże do izolacji i różnicowania bakterii Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) z próbek żywności i próbek środowiskowych.

Pobierz
03415/P

CHROMagar® ECC

Podłoże przeznaczone do wykrywania oraz zliczania β-glukuronidazo pozytywnych bakterii  Escherichia coli i bakterii z grupy coli (coliform) w próbkach wody oraz żywności. 

 
03395/P

CHROMagar® ESBL

Podłoże przeznaczone do badań przesiewowych w kierunku bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, wytwarzających  β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania,
u przewlekłych nosicieli lub pacjentów z grup ryzyka

Pobierz
03432/P

CHROMagar® Identification Listeria

Podłoże do potwierdzenia obecności Listeria monocytogenes w badanych próbkach.

Pobierz
03396/P

CHROMagar® KPC

Podłoże przeznaczone do wykrywania bakterii opornych na karbapenemy. Posiada ono również zdolności różnicujące.

Pobierz
03430/P

CHROMagar® Listeria

Podłoże przeznaczone do wykrywania i oznaczania Listeria monocytogenes

Pobierz
03402/P

CHROMagar® Malassezia

Podłoże do izolacji i różnicowania grzybów z rodzaju Malassezia, szczególnie Malassezia furfur z próbek weterynaryjnych i klinicznych.

Pobierz
03384/P

CHROMagar® Mastitis

Podłoże do izolacji i różnicowania dla bakterii wywołujących zapalenie wymion.

Pobierz
03408/P

CHROMagar® MH Orientation

Podłoże przeznaczone do równoczesnego różnicowania i testowania lekooporności drobnoustrojów na antybiotyki.

 Pobierz
03405/P

CHROMagar® MRSA

Podłoże przeznaczone do wykrywania i identyfikacji Staphylococcus aureus opornych na metycylinę.

 Pobierz
03393/P

CHROMagar® mSuperCARBA NOWOŚĆ!

Podłoże przeznaczone do wykrywania i izolacji produkujących karbapenemazy bakterii z rodziny Enterobacteriaceae

 
03410/P

CHROMagar® Orientation

Podłoże przeznaczone do izolowania i badania ilościowego drobnoustrojów wywołujących zakażenia układu moczowego.

Pobierz
03382/P

CHROMagar® Pseudomonas

Podłoże przeznaczone do wykrywania  i zliczania bakterii z  rodzaju Pseudomonas spp. Pseudomonas aeruginosa rośnie w postaci niebiesko - zielonych kolonii. 

Pobierz
03420/P

CHROMagar® Salmonella

Podłoże do izolacji i różnicowania bakterii z rodzaju Salmonella spp.

 
03422/P

CHROMagar® Salmonella Plus

Podłoże przeznaczone do wykrywania pałeczek Salmonella spp. w tym również szczepów laktozododatnich.

Zgodne z Normą ISO 6579:2002

Pobierz
03425/P

CHROMagar® Staph aureus

Podłoże przeznaczone do wykrywania i identyfikacji Staphylococcus aureus.

Pobierz
03392/P

CHROMagar® STEC

Podłoże przeznaczone do wykrywania wytwarzających toksynę Shiga bakterii Escherichia coli (STEC). 

Pobierz 
03385/P

CHROMagar® Strep B

Podłoże przeznaczone do badań przesiewowych w kierunku Streptococcus agalactiae z materiału klinicznego, pochodzącego od kobiet w ciąży i noworodków.

Pobierz
03380/P

CHROMagar® VRE

Podłoże przeznaczone do wykrywania Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis wykazujących nabytą oporność na wankomycynę (VRE).

 Pobierz
03394/P

CHROMagar® Y.enterocolitica

Podłoże do izolacji i różnicowania patogennych szczepów Yersinia enterocolitica.

Pobierz
03388/P

Chromogenic Bacillus 

Podłoże do izolacji i różnicowania bakterii Bacillus spp. z mieszanych kultur.

 
03401/P

Chromogenic Candida

Podłoże przeznaczone do posiewu materiału, w którym można się spodziewać drożdżaków z rodzaju Candida spp.

Pobierz 
03413/P

Chromogenic Coliform Agar (CCA) 

Podłoże zalecane do identyfikacji bakterii E. coli i coliform w próbkach wody. Skład podłoża jest zgodny z wytycznymi normy ISO 9308-1:2014.

Pobierz
03421/P

Chromogenic Salmonella

Chromogenne podłoże do izolacji i różnicowania bakterii z rodzaju Salmonella spp.

 
03409/P

Chromogenne podłoże UTI

Podłoże przeznaczone przede wszystkim do posiewu próbek moczu, zliczania i różnicowania wyhodowanych bakterii. Podłoże to można również wykorzystać do posiewu innych niż mocz próbek klinicznych, próbek wody i żywności, a także próbek środowiskowych. 

Pobierz

 

 

Płytki dwukomorowe 90 mm:

Nr kat.

Nazwa

Metodyka

400/400/P CHROMagar® Candida/CHROMagar® Candida  
395/396/P CHROMagar® ESBL/CHROMagar® KPC Pobierz 
395/380/P

CHROMagar® ESBL/CHROMagar® VRE

Podłoże dwudzielne, przeznaczone do badań przesiewowych w kierunku bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, wytwarzających β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, u przewlekłych nosicieli lub pacjentów z grup ryzyka. Przeznaczone również do wykrywania Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis wykazujących nabytą oporność na wankomycynę (VRE), u pacjentów z grup ryzyka. 

Pobierz
395/410/P

CHROMagar® ESBL/CHROMagar® Orientation

Podłoże dwudzielne, przeznaczone do badań przesiewowych w kierunku bakterii z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających β-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania, u przewlekłych nosicieli lub pacjentów z grup ryzyka. Podłoże przeznaczone również do izolowania i badania ilościowego drobnoustrojów wywołujących zakażenia układu moczowego.

Pobierz
430/385/P CHROMagar® Listeria/CHROMagar® Strep B  
405/425/P

CHROMagar® MRSA/CHROMagar® Staph

Podłoże dwudzielne przeznaczone do wykrywania i identyfikacji Staphylococcus aureus oraz szczepów MRSA.

Pobierz
405/380/P CHROMagar® MRSA/CHROMagar® VRE  
420/390/P CHROMagar® Salmonella/CHROMagar® E.coli O157  
420/420/P CHROMagar® Salmonella/CHROMagar® Salmonella  
420/060/P CHROMagar® Salmonella/Hektoen Enteric Agar  
380/396/P

CHROMagar® VRE/CHROMagar® KPC

Podłoże dwudzielne, przeznaczone do wykrywania bakterii opornych na karbapenemy Podłoże przeznaczone również do wykrywania Enterococcus faecium i Enterococcus faecalis wykazujących nabytą oporność na wankomycynę (VRE), u pacjentów z grup ryzyka. 

 
401/401/P Chromogenic Candida/Chromogenic Candida  
191/410/P Columbia CNA + 5% KB/CHROMagar Orientation  
191/409/P Columbia CNA + 5% KB/Chromogenic podłoże UTI  
190/410/P Columbia + 5% KB/CHROMagar Orientation  
230/400/P Sabouraud/CHROMagar Candida  
232/400/P Sabouraud+Ch+G/CHROMagar Candida  

 

 

 

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK