Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg

.

 

Phenotype MicroArrays PMM - przełomowa technologia mikromacierzy fenotypowych dla komórek ssaczych amerykańskiej firmy Biolog.

Opracowane przez firmę BIOLOG, mikromacierze fenotypowe PMM (Biolog Phenotype MicroArrays PMMs), obok mikromacierzy DNA i proteomiki, są jedną z trzech kluczowych technik analizy ekspresji genów. Podobnie do mikromacierzy DNA
i proteomiki, które umożliwiają jednoczesną analizę tysięcy genów lub białek, mikromacierze fenotypowe PMM pozwalają na ilościową analizę tysięcy fenotypów komórek ssaczych w trakcie jednego badania. Mikromacierze fenotypowe PMM to zestaw dwunastu 96–dołkowych płytek, opłaszczonych metabolicznymi substratami, efektorami i innymi substancjami chemicznymi
(np. Metabolite utilization assays; Cation/Anion sensitivity assays; Hormone/Metabolic effector assays; Chemosensitivity assays).
Przy ich wykorzystaniu otrzymujemy niezbędne informacje na poziomie komórkowym, które mogą być wykorzystane między innymi do:

  • identyfikacji funkcji genów;
  • charakterystyki mutantów i mutacji;
  • analizy efektów zmian genetycznych w komórkach;
  • charakterystyki linii komórkowych oraz optymalizacji warunków ich hodowli;
  • poszukiwania nowych celów terapeutycznych;
  • badań toksykologicznych;
  • badań nad wpływem substancji chemicznych i czynników środowiskowych na komórki ssacze.

Płytki PMM są wygodne w użyciu, a procedura wykonania badania jest szybka i nieskomplikowana. Wyniki można odczytać przy użyciu standardowego czytnika mikropłytek, jak również wykorzystując w tym celu oferowany przez firmę BIOLOG system automatyczny OmniLog Combo ID System.

Mikromacierze fenotypowe PMM mogą być wykorzystane do prowadzenia badań na szerokim spektrum komórek ssaczych, w tym na komórkach pierwotnych, unieśmiertelnionych, nowotworowych oraz komórkach macierzystych.

 

  Pobierz Folder

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK