Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg
KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA
 
APARAT DO KONTROLI CZYSTOŚCI POWIETRZA 

 

TRIO.BAS

Dwa lub trzy aparaty do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza w jednym urządzeniu:
TRIO.BAS TRIO TRIO.BAS DUO TRIO.BAS MONO
“Czas to pieniądz” a urządzenia TRIO.BAS DUO i TRIO.BAS TRIO, przenośne analizatory czystości mikrobiologicznej powietrza, pozwalają na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na kontrolę czystości środowiska pomieszczeń czystych (Clean Rooms ) oraz innych kontrolowanych środowisk produkcyjnych lub szpitalnych. 
Zastosowanie dwóch lub trzech głowic aspiracyjnych umożliwia jednoczesną kontrolę zanieczyszczenia w kierunku ogólnej liczby bakterii ( Plate Count Agar lub Tryptic Soy Agar) z jednej strony a w kierunku drożdży i pleśni (n.p. : Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp., Fusarium spp. , i in. podłoża SDA ) z drugiej strony urządzenia. 
Urządzenie umożliwia analizę od 100 do 200 litrów powietrza na minutę oszczędzając 50 % czasu koniecznego do określenia aktywności mikrobiologicznej analizowanego środowiska.
Do określenia średniej liczby mikroorganizmów (CFU) albo średniej z próbek mikrobiologicznych (zgodnie z zaleceniami GMP) mogą być wykorzystane jednocześnie dwa lub trzy te same podłoża agarowe.
Aparat do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza TRIO.BAS, zaprojektowany i produkowany przez włoską firmę z ponad 40-letnim doświadczeniem ORUM International może być używany z standardowymi płytkami Petriego 90 mm lub płytkami odciskowymi typu Rodac. 
  
PARAMETRY URZĄDZENIA:
• Do stosowania w warunkach zagrożonych wybuchem, system przeciwwybuchowy wg dyrektywy
   ATEX ( ver.1 i ver. 2) - opcja
• Bagnetowa głowica - możliwość wyboru urządzenia z jedną, dwiema lub trzema głowicami aspirującymi
• Czas i objętość próbkowania : 1.000 litrów powietrza w czasie poniżej 3,5 minuty
• Głowice do wyboru:
- ze stali nierdzewnej
- z przezroczystego tworzywa sztucznego PS sterylne, jednorazowe
- z tworzywa sztucznego PC nadającego się do sterylizacji, do wielorazowego użycia
• Automatyczna kalibracja
• Kontrola poprawności kalibracji na miejscu
• Brak zewnętrznych połączeń
• Ładowarka indukcyjna
• Czytnik RFID
• Czytnik kodów paskowych
• Przesyłanie danych za pomocą bluetooth : PC, smartfon, tablet, drukarka
• Identyfikacja wg GPL/GMP/QM
• Odporność na pył i wodę zgodnie ze standardem IP65
• Wstrząsoodporny
• Komora próbkowania ze stali nierdzewnej dla wersji Isolator
• Odporny na działanie środków bakteriobójczych i chemicznych
• Pilot bluetooth
• 90 cykli pracy x 1.000 litrów dla każdej głowicy
• System otwarty dla płytek różnych producentów - możliwość zastosowania płytek odciskowych (RODAC) lub płytek    Petriego bez adaptera
• Wydajność baterii do 100.000 litrów powietrza
• Łatwy w obsłudze
• Próbkowanie przy 210°
• Szybkość przepływu : 100 lub 200 litrów powietrza na minutę dla jednej głowicy
• 3 niezależne hasła o różnych poziomach dostępu (operator, manager, serwis)
• Lekkie, przenośne urządzenie łatwe w obsłudze
• Wyświetlacz alfanumeryczny
• Próbkowanie sekwencyjne , symultaniczne, interwałowe (przedziałowe)
• Automatyczny wyłącznik
• Dokumentacja I.Q, O.Q., P.Q.
• Zapamiętywanie cykli pracy 

 

  Dostępne modele oraz akcesoria
 
 
   

 

LUMINOMETRY 
Dedykowane do monitorowania higieny za pomocą bioluminescencji, powstającej w trakcie enzymatycznego rozkladu ATP i AMP (metoda opatentowana) umożliwiając dokładniejsze określenie czystości niż klasyczne pomiary, które nie uwzględniają adenozyny jednofosforanowej (AMP) w organicznych pozostałościach. Luminometry mierzą natężenie światła powstałego w reakcji w ciągu 1 minuty. Czułość metody wynosi 10-15 mol/ATP/test.
   
Podczas badań próbek żywności z użyciem luminometru najważniejszym problemem jest odróżnienie ATP pochodzącego z bakterii od ATP pochodzącego od innych komórek W przypadku badania czystości powierzchni, jest to zaletą: dane luminometryczne uwzględniają obecność innych, obcych cząstek organicznych, które mogą stanowić o późniejszym rozwoju mikrobiologicznym na zanieczyszczonych powierzchniach. Luminometria jest odpowiednia do wewnętrznej kontroli higieny w zakładach produkcji żywności jako część programu ich kontroli. Ponieważ wyniki są dostępne niemal natychmiast, czynności korygujące błędy mogą być bezzwłocznie podejmowane na miejscu.
 
Zalety
  • szybkie dostarczenie wyników (w ciągu kilku minut)
  • wysoka precyzja metody!
  • wykrywanie zanieczyszczeń organicznych w połączeniu z mikrobiologicznymi
  • bardzo proste wykonanie badania i obsługa urządzeni
  • wyniki odzwierciedlają wielkości numeryczne
 Wady:
  • wysoki koszt zakupu urządzenia i wymazówek
  • wymagane rygorystyczne warunki wykonania pomiaru, w celu wyeliminowania błędów
  • niestandardowa metoda
 Lumitester PD 30
 Lumitester C-110

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK