Polski Angielski
slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg slide4.jpg slider.jpg

  

 

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE GOTOWE 

Nr kat.

Nazwa

Opis

03190/P Columbia Agar + 5% KB Hodowla większości drobnoustrojów z możliwością obserwacji reakcji hemolitycznej.
04228/P DTA Dermatophyte Test Agar Podłoże przeznaczone do wykrywania wzrostu, izolacji oraz identyfikacji dermatofitów ze skóry, paznokci i włosów.  Antybiotyki zawarte w podłożu hamują wzrost bakterii i innych saprofitów,  nie zakłócając wzrostu dermatofitów (które poprzez alkalizację podłoża powodują zmianę jego zabarwienia z żółtej na czerwoną).
02220/P Edwards Agar + KB Selektywna izolacja Streptococcus agalactiae.
05075/P Enterococcosel Agar ( Bile Esculin Azide Agar) Podłoże przeznaczone do izolowania paciorkowców grupy D
13017/P MacConkey + FK Izolacja i identyfikacja pałeczek jelitowych G (-).
13050/P Mannitol Salt Agar (Chapman) Izolacja drobnoustrojów z rodzaju Staphylococcus.
13170/P Mueller Hinton II Agar Podłoże referencyjne do określania lekooporności metodą dyfuzyjno-krążkową.
13158/P Mueller Hinton II Agar + 5% KK Podłoże referencyjne, wzbogacone 5% odwłóknioną krwią końską i NAD, do określania lekooporności metodą dyfuzyjno-krążkową dla szczepów Haemophilus spp. i Streptococcus pneumoniae wg zaleceń EUCAST. Stężenie jonów Ca i Mg oraz tyminy-tymidyny odpowiada normom międzynarodowym 
13172/P Mueller Hinton II Agar + 5% KB Podłoże referencyjne, wzbogacone 5% odwłóknioną krwią baranią, do określania lekooporności metodą dyfuzyjno-krążkową. Stężenie jonów Ca i Mg oraz tyminy-tymidyny odpowiada normom międzynarodowym.
16310/P Pseudomonas Agar + cetrimide Podłoże do wybiórczej izolacji Pseudomonas aeruginosa z dodatkiem cetrymidu. Agar pobudza wytwarzanie piocyjaniny i fluoresceiny przez Pseudomonas aeruginosa (fluorescencję można obserwować w świetle UV).
230/229/P Sabouraud /Fungisel Podłoże przeznaczone do izolacji dermatofitów oraz innych grzybów chorobotwórczych.
18231/P Sabouraud Agar + Chloramphenicol

Podłoże do hodowli grzybów, drożdżaków oraz bakterii acidofilnych. Chloramfenicol hamuje wzrost szczepów opornych na gentamycynę (paciorkowce, Proteus spp.)

  

 

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE GOTOWE CHROMOGENNE

03400/P CHROMagar Candida Podłoże przeznaczone do wykrywania i identyfikacji ważniejszych rodzajów Candida spp.
03402/P CHROMagar Malassezia Podłoże do izolacji i różnicowania grzybów z rodzaju Malassezia, szczególnie Malassezia furfur.
03384/P CHROMagar Mastitis Izolacja i różnicowanie bakterii wywołujących zapalenie wymion.
03410/P CHROMagar Orientation Izolowanie i badanie ilościowe drobnoustrojów wywołujących zakażenia układu moczowego.
03408/P CHROMagar MH Orientation

Podłoże przeznaczone do równoczesnego różnicowania i testowania lekooporności drobnoustrojów na antybiotyki.

03422/P CHROMagar Salmonella Plus

Wykrywanie i identyfikacja Salmonella spp.

03425/P CHROMagar Staph aureus Wykrywanie i identyfikacja Staphylococcus aureus

 Pełna oferta podłozy mikrobiologicznych: chromogennych i podstawowych

 

 

PASKI DO MOCZU

Nr kat.

Nazwa

Metodyka

 E22102 EM Combina 10 (pH,białko,glukoza,krew,ketony, bilirubina,urobilinogen,c.wł.azotyny, leukocyty)   E22102

 

 

Copyright © 2013 BioMaxima Spółka Akcyjna
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów z niniejszej strony zabronione.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe PRO-LINK